Strona archiwalna projektu zrealizowanego z udziałem Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych od sierpnia 2013 do lipca 2015. Zachęcamy do zapoznania się z rezultatami projektu na stronie Recommendations for Inclusive Vocational and Higher Education for Persons with Disabilities (w języku angielskim).

Główne opracowanie, będące efektem projektu, dokument w języku polskim „Rekomendacje dla włączającej edukacji wyższej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami”, jest do pobrania na naszej stronie (link).

Aktualne informacje na temat naszej działalności znajdą Państwo w serwisie PFON.

 

studenci w czytelni

„Rekomendacje dla włączającej edukacji wyższej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami” to projekt zrealizowany przez siedem organizacji z pięciu krajów: Litwy, Łotwy, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. Liderem było Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (LNF).

 

Partnerzy LNF w projekcie:

 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,
 • Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO,
 • Uniwersytet Szawelski na Litwie,
 • Konsorcjum Promotrieste z Włoch
 • dwa przedsiębiorstwa społeczne z Wielkiej Brytanii: EnvironmentPlus International i The BumbleBee Alliance.

Głównym celem projektu było zachęcenie placówek kształcenia zawodowego i wyższego, aby stały się instytucjami edukacyjnymi "przyjaznymi niepełnosprawności” oraz promowanie aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w procesach edukacyjnych w celu stymulowania ich rozwoju zawodowego, społecznego, prywatnego i zawodowego.

Współpraca partnerów miała umożliwić:

 • zebranie informacji w środowisku lokalnym i międzynarodowym na temat dostępu osób niepełnosprawnych do państwowej zawodowej i wyższej edukacji w głównym nurcie edukacyjnym;
 • obserwację i analizę rozwiązań wspierających dostępność procesu edukacyjnego (asystenci, rozwiązania technologiczne, studia, dostępność procedur aplikacyjnych, dostosowanie szkoleń personelu) we wszystkich krajach partnerskich;
 • przygotowanie ogólnych rekomendacji dotyczących organizacji polityki edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych w obszarze wykształcenia zawodowego i wyższego.

Poszczególni partnerzy dążyli także do:

 • zdobycia wiedzy na temat młodych osób ze specjalnymi potrzebami lub niepełnosprawnościami;
 • stworzenia sieci organizacji zainteresowanych edukacją włączającą dla osób niepełnosprawnych;
 • przedyskutowania tematu narzędzi współpracy między pracodawcami i przyszłymi pracownikami, dotyczących doskonalenia osobistego i zawodowego, które mogłyby zwiększać szanse na otrzymanie lepszej pracy.

W dłuższej perspektywie projekt miał doprowadzić do zwiększenia możliwości zdobycia zawodu i możliwości rozwoju umiejętności zawodowych i społecznych przez osoby niepełnosprawne, jak również przekazania kadrze instytucji edukacyjnych wiedzy na temat stereotypów związanych z niepełnosprawnością.

Głównym dorobkiem projektu jest dokument „Rekomendacje dla włączającej edukacji wyższej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami”, do pobrania poniżej.

Informacje o projekcie - kadr z filmu
Logo Easy to read
 • Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Wilno, Litwa) - lider projektu
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Warszawa, Polska)
 • Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO (Ryga, Łotwa)
 • Konsorcjum Promotrieste (Triest, Włochy)
 • Uniwersytet Szawelski (Szawle, Litwa)
 • EnvironmentPlus International CIC (Folkestone, Wielka Brytania)
 • The BumbleBee Alliance CIC (Dover, Wielka Brytania)
Strona projektu powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).