Partnerzy

Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych - logo

Zarejestrowane w 2001 roku Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (lit. Asociacija Lietuvos neigaliuju forumas; ang. Lithuanian Forum for the Disabled - LNF) jest parasolową organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Zrzesza 14 organizacji reprezentujących ponad 250 tys. osób z różnymi niepełnosprawnościami. Od 2003 roku LNF jest członkiem Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF).

 
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych - logo

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych powstało w 2003 roku. Jest organizacją pożytku publicznego. Zrzesza stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2004 roku należy do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum - EDF).

 
Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO - logo

Działające od 2001 roku Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO (łot. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO) jest organizacją non-profit. Skupia 40 organizacji pozarządowych, które stowarzyszają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i przewlekłymi chorobami.

 
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS) - logo

MSS to prywatna placówka edukacyjna w południowo-zachodniej Islandii, założona przez lokalną społeczność, związki zawodowe, uczelnię wyższą Sudurnes Comprehensive College, najważniejsze spółki w regionie oraz islandzki związek zawodowo-edukacyjny National Workers/Educational Association. Głównym celem MSS jest promowanie edukacji osób dorosłych na szczeblu lokalnym oraz udzielanie wsparcia w tym zakresie.

 
AKTO - logo

AKTO to największa w Grecji grupa placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem w zakresie sztuk pięknych, projektowania i mediów. W jej skład wchodzi jeden z najbardziej prestiżowych wydziałów Rysunku-Komiksu-Animacji w Europie.

 
EnvironmentPlus International CIC - logo

Brytyjskie EnvironmentPlus International jest przedsiębiorstwem społecznym o charakterze non-profit (Community Interest Company – CIC). Do jego celów i zadań należy podejmowanie badań, tworzenie programów edukacyjnych, wspieranie ochrony środowiska i przyrody.

 
Instytut Rittmeyer - logo

Instytut Rittmeyer to tzw. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, czyli lokalna instytucja publiczna, która świadczy usługi osobom niewidomym, słabowidzącym i z niepełnosprawnością sprzężoną.

 
Estońska Fundacja Agrenska - logo

Estońska Fundacja Agrenska prowadzi działalność na rzecz podwyższania jakości życia i wspierania rodzin dzieci z niepełnosprawnościami. Fundacja zapewnia pomoc swojej grupie docelowej, występując w roli organizacji rzeczniczej i przedsiębiorstwa społecznego. Celem jej działania jest również zwiększenie dostępu do informacji na temat rzadkich chorób.

 
Juvenile Justice International CIC - logo

Juvenile Justice International CIC to międzynarodowe przedsiębiorstwo non profit działające w interesie społeczności [Community Interest Company – CIC] w Folkestone w brytyjskim hrabstwie Kent. Organizacja ma na celu niesienie pomocy młodym ludziom w trudnej sytuacji (do 21. roku życia, do 25. w przypadku osób z niepełnosprawnością lub szczególnie narażonych na wykluczenie), przede wszystkim tym, którzy weszli w konflikt z prawem lub którym to zagraża, niepełnosprawnym oraz tym, którzy nadużywają alkoholu lub narkotyków.

 
Informacje o projekcie Uczmy się! - kadr z filmu
  • Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych - logo
  • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych - logo
  • Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO - logo
  • Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum - logo
  • AKTO - logo
  • Instytut Rittmeyer - logo
  • EnvironmentPlus International - logo
  • Estońska Fundacja Agrenska - logo
  • Juvenile Justice International CIC - logo
Strona projektu powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Zamieszczone treści odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).