Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych - logo

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych powstało w 2003 roku. Jest organizacją pożytku publicznego. Zrzesza stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2004 roku należy do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum - EDF).

 

Misją PFON jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji osób niepełnosprawnych, aby mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka. Swoją misję PFON realizuje poprzez:

 1. tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami i rodzin tych osób, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samoreprezentację,
 2. wpływanie na politykę społeczną państwa i rozwiązania prawne decydujące o jakości życia osób z niepełnosprawnościami w wymiarze osobowym, społecznym i ekonomicznym oraz o ich równym traktowaniu, a także o wspieraniu ich rodzin,
 3. zmienianie postaw społecznych wobec ludzi z niepełnosprawnościami – z opiekuńczych na uznające godność i wartość osoby z niepełnosprawnością, jej pozytywny potencjał i prawa równe dla wszystkich, a także postaw samych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
 4. umacnianie organizacji pozarządowych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz partnerską współpracę tych organizacji i ich związków z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi wladzami stanowiącymi i wykonawczymi,
 5. współpracę z organizacjami pozarządowymi zagranicznymi i międzynarodowymi.

PFON od lat działa na rzecz upowszechnienia idei zawartych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Istniejący w PFON Zespół ds. Badań, Ewaluacji i Monitoringu podejmuje badania położenia społecznego i ekonomicznego osób niepełnosprawnych oraz jego uwarunkowań.

PFON jest członkiem Koalicji na Rzecz Równych Szans oraz Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Informacje o projekcie - kadr z filmu
Logo Easy to read
 • Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Wilno, Litwa) - lider projektu
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Warszawa, Polska)
 • Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO (Ryga, Łotwa)
 • Konsorcjum Promotrieste (Triest, Włochy)
 • Uniwersytet Szawelski (Szawle, Litwa)
 • EnvironmentPlus International CIC (Folkestone, Wielka Brytania)
 • The BumbleBee Alliance CIC (Dover, Wielka Brytania)
Strona projektu powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).