Uniwersytet Szawelski - logo

Uniwersytet Szawelski na Litwie powstał w 1997 r. z połączenia Instytutu Pedagogicznego w Szawlach i Wydziału Politechnicznego Uniwersytetu Technologicznego w Kownie. Uczelnia oferuje stopnie: licencjata i magistra oraz programy studiów doktoranckich. Od 2009 r. w zajęciach na Uniwersytecie wzięło udział ponad 12 tys. studentów.

 

Uczelnia ma osiem wydziałów:

 • edukacji,
 • nauk przyrodniczych
 • nauk humanistycznych
 • nauk matematycznych i informatycznych
 • sztuki
 • nauk społecznych
 • opieki społecznej i studiów nad niepełnosprawnością
 • technologii.

Częścią Wydziału Humanistycznego jest Instytut Studiów Europejskich, istnieją też dwie niezależne jednostki: Instytut Studiów Ustawicznych i Instytut Studiów Gender.

Wydział Opieki Społecznej i Studiów nad Niepełnosprawnością powstał w 1975 roku. Główne kierunki badań to:

 • identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych
 • potrzeby i kompetencje uczestników procesu kształcenia: aspekty psychologiczne i edukacyjne
 • trudności w uczeniu się dzieci i nauczanie zintegrowane
 • modelowanie organizacji nauczania i zdrowia uczniów.

Na wydziale studiuje około 1000 osób na studiach licencjackich i 40 na studiach magisterskich. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy klikanaście osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykładowcy organizują co roku konferencje międzynarodowe, uczestniczą w różnych projektach naukowych, przygotowują i publikują wiele programów nauczania, materiałów metodologicznych i opracowań badań naukowych. Kilku naukowców z wydziału jest członkami rad redakcyjnych czasopism naukowych.

W 1996 roku powstało Centrum Badawcze Edukacji Specjalnej, które wydaje czasopismo naukowe pt. „Edukacja specjalna". Dział Dydaktyki Specjalnej wydaje czasopismo "Edukacja dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym".

Uniwersytet Szawelski jest otwarty dla osób niepełnosprawnych (infrastruktura przystosowana do ich potrzeb). Obecnie studiuje tam około 50 studentów z niepełnosprawnościami.

 

Informacje o projekcie - kadr z filmu
Logo Easy to read
 • Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Wilno, Litwa) - lider projektu
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Warszawa, Polska)
 • Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO (Ryga, Łotwa)
 • Konsorcjum Promotrieste (Triest, Włochy)
 • Uniwersytet Szawelski (Szawle, Litwa)
 • EnvironmentPlus International CIC (Folkestone, Wielka Brytania)
 • The BumbleBee Alliance CIC (Dover, Wielka Brytania)
Strona projektu powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).