EnvironmentPlus International CIC - logo

Brytyjskie EnvironmentPlus International jest przedsiębiorstwem społecznym o charakterze non-profit (Community Interest Company – CIC). Do jego celów i zadań należy podejmowanie badań, tworzenie programów edukacyjnych, wspieranie ochrony środowiska i przyrody.

 

Celem EnvironmentPlus International jest kształcenie młodego pokolenia w dziedzinie ochrony środowiska oraz utrzymywanie i poprawianie stanu środowiska naturalnego poprzez pomoc w równoważeniu emisji dwutlenku węgla, dzięki dobrowolnemu programowi kompensacyjnemu.

EnvironmentPlus International CIC prowadzi i zarządza międzynarodowym programem partnerskim pn. Międzynarodowa Federacja Edukacji przez Doświadczenie (International Federation for Experiential Education – IFEE), w którym biorą udział wykwalifikowani badacze, dostawcy usług wysokiej jakości i twórcy programów związanych z edukacją przez doświadczanie. Organizacja ma wyłączne międzynarodowe prawo do nadawania certyfikatów potwierdzających spełnianie standardów Federacji.

EnvironmentPlus International CIC jest zobowiązane do:

 • promowania innowacji i kreatywności
 • promowania szans edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • udzielania pomocy organizacjom w wypełnianiu obowiązkowych i dobrowolnie przyjmowanych standardów

EnvironmentPlus International propaguje wiedzę z zakresu środowiska naturalnego, opierając się na społecznościowych formach uczenia się (social learning). Takie nieformalne kształcenie pozwala skoncentrować się na mocnych stronach jednostki i wspierać rozwój indywidualny. Pomaga w przejściu do kolejnych etapów kształcenia i realizowaniu ambicji zawodowych.

Organizacja pracuje głównie z trzema grupami:

 • osoby starsze o niskim wykształceniu (w większości niepełnosprawne), często żyjące w izolowanych miejscach,
 • osoby młode mające trudności w uczeniu się - także te fizycznymi niepełnosprawnościami (np. autyzm/zespół Aspergera),
 • osoby młode, które miały problemy z prawem lub są narażone na takie ryzyko

W latach 2010-2012 blisko 3 tys. młodych ludzi z Unii Europejskiej i Ameryki Północnej skorzystało z programów i usług organizacji. Wielu z nich to osoby niepełnosprawne.

 

Informacje o projekcie - kadr z filmu
Logo Easy to read
 • Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Wilno, Litwa) - lider projektu
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Warszawa, Polska)
 • Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO (Ryga, Łotwa)
 • Konsorcjum Promotrieste (Triest, Włochy)
 • Uniwersytet Szawelski (Szawle, Litwa)
 • EnvironmentPlus International CIC (Folkestone, Wielka Brytania)
 • The BumbleBee Alliance CIC (Dover, Wielka Brytania)
Strona projektu powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).