Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych - logo

Zarejestrowane w 2001 roku Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (lit. Asociacija Lietuvos neigaliuju forumas; ang. Lithuanian Forum for the Disabled - LNF) jest parasolową organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Zrzesza 14 organizacji reprezentujących ponad 250 tys. osób z różnymi niepełnosprawnościami.

 

Od 2003 roku LNF jest członkiem Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF).

 

Misja i cele

Misją LNF jest promowanie praw człowieka oraz praw społecznych i ekonomicznych osób niepełnosprawnych. Cel organizacji - to rozszerzanie praw Litwinów i reprezentowanie ich w różnych instytucjach. Działalność LNF opiera się na zasadzie równych możliwości dla wszystkich i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

Kierunki pracy:
 • promowanie równości w polityce wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej, a także wpływanie na proces przyjmowania rozwiązań legislacyjnych korzystnych dla osób niepełnosprawnych
 • promowanie polityki, która chroni prawa osób niepełnosprawnych
 • współpraca z różnymi instytucjami na poziomie krajowym i lokalnym
 • systematyczne monitorowanie projektów legislacyjnych dotyczących osób niepełnosprawnych
 • promowanie udziału organizacji członkowskich w procesie podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach w celu ochrony ich interesów
 • udział w przygotowywaniu projektów ustaw i innych aktów normatywnych oraz ich opiniowanie

 

Działania:

Przedstawiciele LNF działają w czterech ministerialnych grupach roboczych, pracujących nad zmianą istniejących i tworzeniem nowych przepisów, które będą oparte na zasadach niedyskryminacji i równych praw. Szczególną uwagę przywiązują do kwestii: niezależnego życia, deinstytucjonalizacji, transportu, zdolności do czynności prawnych.

Podstawowe obszary działania:
 • wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • polityka edukacyjna
 • usługi dla osób niepełnosprawnych
 • polityka zatrudnienia
 • wzmacnianie pozycji organizacji osób niepełnosprawnych
Pozostała działalność:
 • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie problemów osób ze szczególnymi potrzebami,
 • publikowanie przydatnych informacji na temat niepełnosprawności,
 • organizowanie szkoleń, seminariów, dyskusji

 

Informacje o projekcie - kadr z filmu
Logo Easy to read
 • Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Wilno, Litwa) - lider projektu
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Warszawa, Polska)
 • Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO (Ryga, Łotwa)
 • Konsorcjum Promotrieste (Triest, Włochy)
 • Uniwersytet Szawelski (Szawle, Litwa)
 • EnvironmentPlus International CIC (Folkestone, Wielka Brytania)
 • The BumbleBee Alliance CIC (Dover, Wielka Brytania)
Strona projektu powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).