Od wiosny 2010 r. do jesieni 2012 r. PFON realizował projekt badawczy, którego celem było opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Inspiracją dla tego opracowania były wdrożone w skali powiatowej w Stargardzie Szczecińskim rozwiązania systemowe, wypracowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które sprawdziły się w praktyce i uzyskały wysokie oceny specjalistów.

Kadr z filmu Życie w integracji - nauka przy komputerze

Projekt "Opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie doświadczeń systemu stargardzkiego oraz nowoczesnego dorobku nauki i praktyki dotyczącego integracji osób niepełnosprawnych" nawiązywał bezpośrednio do występującego w skali ogólnokrajowej problemu społecznego, jakim jest ograniczona skuteczność działań dotyczących integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Dysfunkcjonalność i dekoncentracja procesu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzi bowiem do ich dezaktywizacji i wykluczenia.

Projekt, poprzez opracowanie modelu lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną, wniósł znaczący wkład w rozwiązanie tego problemu.

Zasadniczą inspiracją dla opracowania modelu były sprawdzone w praktyce (i uzyskujące wysokie oceny specjalistów), wdrożone w skali powiatowej w Stargardzie Szczecińskim, systemowe rozwiązania wypracowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, dotyczące aktywizacji społecznej i zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym. W minionych latach, siłami członków stowarzyszenia - rodziców, pracowników i wolontariuszy - opracowano i wdrożono kompleksowe rozwiązania, które dziś efektywnie funkcjonują.

Rozwiązania te, przydatne do wykorzystania przez wszystkie powiaty, nie zostały opisane wcześniej w sposób umożliwiający ich upowszechnianie. Wymagały też naukowego zweryfikowania i szczegółowego dopracowania, zwłaszcza w zakresie uporządkowania organizacyjnych, społecznych i prawnych aspektów ich wdrażania i funkcjonowania oraz rozwinięcia realizowanych idei.

Realizowane badanie miało charakter ewaluacyjny – jego celem było precyzyjne opisanie tzw. dobrej praktyki w celu jej rozpowszechnienia. By zapewnić wysoką jakość ustaleń badawczych, PFON wykonał zaplanowane badanie przy współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej.

Zgodnie z założeniami, zaproponowany model, wywodzący się z doświadczeń i realiów funkcjonowania społeczności powiatowej w Polsce, uwzględnił najnowszy dorobek naukowy i stosowane na świecie rozwiązania praktyczne.

Rezultatem projektu jest publikacja pt. „Życie w integracji. Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Opracowanie dostarcza rzetelnej wiedzy praktycznej (wykorzystującej teoretyczny dorobek naukowy) z zakresu budowania społecznego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach funkcjonowania społeczności lokalnych w Polsce. Do książki została dołączona płyta z filmem ilustrującym treść publikacji.

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).