Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mają wielkie znaczenie dla poprawy sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Ważne jest, by środowiska te mogły korzystać z nich w sprawiedliwym stopniu, a także by środki te zostały "skonsumowane" przez projekty, które będą tworzyć rzeczywiste przesłanki dla aktywnej integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dla równoprawnego włączania ich w główny nurt życia społecznego i gospodarczego.

Cykl raportów "Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" jest opracowywany w ramach akcji monitoringu społecznego podjętej przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych na początku 2009 roku. Jej celem jest zbieranie i analizowanie ilościowych i jakościowych informacji dotyczących wykorzystywania środków publicznych dla potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych w ramach Priorytetu VI i VII (tj. komponentu regionalnego) PO KL.

Akcja, poza monitoringiem, obejmuje prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej adresowanej do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie środków unijnych, aby podejmowały one niezbędne decyzje i przedsięwzięcia zwiększające stopień wykorzystania środków unijnych w projektach służących integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, dla poprawy jakości ich życia .

Akcja monitoringowa jest kluczowym elementem prowadzonej przez PFON kampanii informacyjnej na rzecz sprawiedliwego udziału środowisk osób niepełnosprawnych w absorpcji funduszy strukturalnych.

Zadanie realizuje Zespół Ewaluacji i Monitoringu PFON.

 

Raport nr 1/2009

Dokument zawiera analizę informacji dotyczących wykorzystywania środków publicznych dla potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL. Obejmuje analizę procesu składania i selekcji projektów w PO KL w konkursach ogłoszonych od stycznia 2007 do grudnia 2008 roku.

 

 

Raport nr 2/2009

Raport monitoruje wszystkie projekty złożone w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych od stycznia 2007 do sierpnia 2009 roku. Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych - złożone i przyjęte do realizacji - są analizowane na tle ogółu projektów, które złożono w konkursach ogłoszonych w ramach monitorowanych Poddziałań.

 

 

Raport nr 3/2009

Materiał podsumowuje działania prowadzone przez Zespół Ewaluacji i Monitoringu PFON w roku 2009 w ramach akcji monitoringu społecznego dotyczącego dostępu środowisk osób niepełnosprawnych do funduszy strukturalnych. Raport przedstawia dane o projektach, które zostały złożone w konkursach rozstrzygniętych od stycznia 2007 do grudnia 2009 roku, a ponadto dane o projektach systemowych adresowanych do środowisk osób niepełnosprawnych, realizowanych w latach 2008–2009. Raport zawiera także wnioski z analizy zebranych danych.

 

 

Raport nr 1/2010 (4)

Dokument przedstawia dane o projektach, które zostały złożone w konkursach rozstrzygniętych od stycznia 2007 r. do sierpnia 2010 r.

 

 

Raport nr 2/2010 (5)

Raport przedstawia dynamikę zmian, jakie zachodziły w latach 2007-2009 w zakresie realizacji projektów dotyczących zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego POKL.

 

 

Raport nr 3/2010 (6)

Materiał podsumowuje działania prowadzone przez Zespół Ewaluacji i Monitoringu PFON w latach 2009-2010 w ramach akcji monitoringu społecznego dotyczącego dostępu środowisk osób niepełnosprawnych do funduszy strukturalnych. Raport przedstawia dane o projektach złożonych w konkursach rozstrzygniętych od stycznia 2007 do grudnia 2010 r., a ponadto dane o projektach systemowych adresowanych do środowisk osób niepełnosprawnych, realizowanych w latach 2008-2010. Raport zawiera także wnioski z analizy zebranych danych.

 

 

Wnioski i rekomendacje

Ważnym elementem prowadzonej przez PFON kampanii informacyjnej na rzecz sprawiedliwego udziału środowisk osób niepełnosprawnych w absorpcji funduszy strukturalnych było zorganizowanie debaty publicznej poświęconej wynikom monitoringu. Debatę przeprowadzono w czwartym kwartale 2009 r. podczas sześciu specjalnych konferencji (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk, Poznań, Lublin).

Opracowanie „Kampania informacyjna na rzecz sprawiedliwego udziału środowisk osób niepełnosprawnych w absorpcji funduszy strukturalnych. Wnioski i rekomendacje opracowane na podstawie dyskusji przeprowadzonej w toku 6 spotkań regionalnych (listopad - grudzień 2009)” przedstawia zgłoszone w toku konferencji wnioski i opracowane na ich podstawie rekomendacje.

 

 • 1 procent podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Darowizny dla PFON
 • Kupuj z FaniMani
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Bezpłatne porady i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
 • Twoje prawa w podróży - film instruktażowy
 • Informacje o PFON w języku migowym
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
 • Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF)
 • Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
 • Koalicja Równych Szans
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 • Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie
 • Fundacja Krok po Kroku
 • Stowarzyszenie Mówić bez Słów
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - logo
 • „Sieć MPD” - logo
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).