Udział zagranicznych ekspertów w debatach wynika z pełnego respektowania art. 32 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych stwierdzającego, że Państwa-Strony KPON uznają znaczenie, jakie współpraca międzynarodowa i jej popieranie mają dla wspierania krajowych wysiłków na rzecz realizacji celów KPON oraz podejmą odpowiednie i efektywne środki w tym zakresie, razem z innymi Państwami oraz, jeżeli to właściwe, w partnerstwie z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi oraz społeczeństwem obywatelskim, w szczególności z organizacjami osób niepełnosprawnych.

Zagranicznymi ekspertami uczestniczącymi w debatach środowiskowych są osoby dysponujące nowoczesną wiedzą i doświadczeniem dotyczącym wdrażania KPON w poszczególnych środowiskach osób z niepełnosprawnościami. Zagraniczni eksperci uczestniczący w debatach tematycznych prezentują światowy dorobek naukowy oraz międzynarodowe doświadczenia w rozwiązywaniu problemów związanych z wdrażaniem KPON.

Gunta Anča - fotografia

Gunta Anča jest aktywną działaczką ruchu na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Od 2002 r. jest prezeską Łotewskiego Zrzeszenia Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO (łot. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO).

 

Czytaj więcej: Gunta Anča

Torcuato Recover Balboa - fotografia

Torcuato Recover Balboa jest prawnikiem specjalizującym się w prawie osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami związanymi z zaburzeniami rozwojowymi.

 

Czytaj więcej: Torcuato Recover Balboa

Lidia Best - fotografia

Lidia Best (Smolarek) urodziła się w Łodzi. Częściowo straciła słuch w wieku 12 lat, ale kontynuowała naukę w szkolnictwie masowym. Bardzo wcześnie zaangażowała się w działalność Międzynarodowej Federacji Młodzieży Słabosłyszącej (International Federation of Hard Of Hearing Young People – IFHOHYP), a w 1991 r. była liderem zespołu, który gościł ponad 70 młodych ludzi z całej Europy podczas Międzynarodowego Zlotu Młodzieży Słabosłyszącej w Szczyrku.

 

Czytaj więcej: Lidia Best

Magdi Birtha - fotografia

Magdi Birtha ukończyła socjologię na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie i doktoryzowała się na Narodowym Uniwersytecie Irlandii w Galway w Centrum Prawa i Polityki dotyczącej Niepełnosprawności (Centre for Disability Law and Policy of the National University of Ireland in Galway). Jej praca badawcza skupia się wdrażaniu i monitorowaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli społeczeństwa obywatelskiego.

 

Czytaj więcej: Magdi Birtha

Finansowanie projektu: Unia Europejska - Europejski Fundusz Socjalny - logo
Informacje o projekcie Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa - kadr z filmu
Logo Easy to read
  • Logo: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
  • Logo: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  • Logo: Lubelskie Forum Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
  • Logo: Akademia Pedagogiki Specjalnej
  • Logo: Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka
  • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
  • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
  • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - okładka Dziennika Ustaw

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych opublikowana w Dzienniku Ustaw - plik PDF 945 KB

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - okładka publikacji

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - plik PDF 977 KB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - tekst łatwy do czytania - okładka publikacji

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w tekście łatwym do czytania - plik PDF 4,6 MB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w PJM - kadr z filmu

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w Polskim Języku Migowym
 

© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).