Lidia Best - fotografia

Lidia Best (Smolarek) urodziła się w Łodzi. Częściowo straciła słuch w wieku 12 lat, ale kontynuowała naukę w szkolnictwie masowym. Bardzo wcześnie zaangażowała się w działalność Międzynarodowej Federacji Młodzieży Słabosłyszącej (International Federation of Hard Of Hearing Young People – IFHOHYP), a w 1991 r. była liderem zespołu, który gościł ponad 70 młodych ludzi z całej Europy podczas Międzynarodowego Zlotu Młodzieży Słabosłyszącej w Szczyrku.

 

W 1991 r. otrzymała stypendium na naukę języka angielskiego w Londynie, zaś w 1993 r. osiedliła się tam na stałe, koncentrując się na życiu zawodowym i rodzinnym. Nagła utrata resztek słuchu i doświadczenia z tym związane spowodowały, że w 2008 roku wróciła do aktywnej działalności na rzecz osób z wadą słuchu. Dziś korzysta z implantu.

Obecnie łączy swoją pracę zawodową z działalnością na rzecz osób słabosłyszących. Lidia Best posiada uprawnienia szkoleniowca, a także ma uprawnienia mentora. Prowadzi szkolenia skierowane m.in. do służb publicznych w zakresie podnoszenia świadomości społecznej o osobach z wadami słuchu i ich potrzebach.

Obecnie Lidia Best sprawuje funkcje:

 • Wiceprzewodniczącej Europejskiej Federacji Słabosłyszących (European Federation of Hard of Hearing – EFHOH)
 • Przewodniczącej Związku Osób Późno-ogłuchłych (National Association of Deafened People – NADP)
 • Eksperta ds. ICT( technologia informacyjna i komunikacja) w Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum –EDF)
 • Członka Komisji ds. Kobiet w EDF.

Lidia Best jest autorem wielu wykładów, jak również raportów dotyczących sytuacji osób słabosłyszących w Unii Europejskiej. W ramach funkcji wiceprzewodniczącej EFHOH, Lidia Best jest odpowiedzialna za kampanie na rzecz dostępnych mediów (napisy), jak również współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Audiologów i Protetyków Słuchu (Association of the European Hearing Aid Professionals – AEA), biorąc aktywny udział w konsultacjach dążących do poniesienia standardu opieki audiologicznej i usług protetyków słuchu w UE. Ponadto, była członkiem delegacji EDF podczas 14 posiedzenia Komisji ONZ ds. Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnością w Genewie w 2015. Jest członkiem grupy stałych konsultantów w WHO z ramienia EFHOH.

 

Finansowanie projektu: Unia Europejska - Europejski Fundusz Socjalny - logo
Informacje o projekcie Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa - kadr z filmu
Logo Easy to read
 • Logo: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Logo: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Logo: Lubelskie Forum Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
 • Logo: Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Logo: Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka
 • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
 • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
 • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - okładka Dziennika Ustaw

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych opublikowana w Dzienniku Ustaw - plik PDF 945 KB

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - okładka publikacji

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - plik PDF 977 KB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - tekst łatwy do czytania - okładka publikacji

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w tekście łatwym do czytania - plik PDF 4,6 MB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w PJM - kadr z filmu

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w Polskim Języku Migowym
 

© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).