Komitet Sterujący powołany dla zarządzania strategicznego projektem „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest organem wiodącym, podejmującym decyzje odnośnie realizacji działań merytorycznych zaplanowanych w projekcie. Członkowie Komitetu Sterującego odpowiedzialni są w szczególności za monitoring działań merytorycznych, zarządzanie oraz kontrolę na poziomie strategicznym, tj. weryfikację czy projekt jest realizowany zgodnie z założonymi wcześniej celami, a także kontrolę nad zakresem kosztów oraz terminów realizacji poszczególnych etapów.

 

PrzewodniczącA Komitetu Sterującego:

 

Anna Iwańczyk - przedstawicielka Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Naczelnik Wydziału Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Członkinie i członkowie Komitetu Sterującego:

Ida Szczepocka - przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju (Instytucji Zarządzającej)

Bogumiła Dertkowska - przedstawicielka Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Instytucji Pośredniczącej)

Adam Kondzior - przedstawiciel Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych,
współzałożyciel i przewodniczący Zarządu PFON, prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, współzałożyciel Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych..

Lucyna Jędryczka - przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
Przewodnicząca Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, wiceprezeska Rady W-MSON, podejmująca wiele działań na rzecz lokalnego środowiska osób z niepełnosprawnościami. Autorka i współautorka wielu, realizowanych systematycznie od lat programów pomocowych, realizatorka wielu projektów finansowanych ze środków PFRON i UE. Członek Komitetu Monitorujacego PRO WiM 2014-2020.

Prof. dr hab. Wanda Kociuba - przedstawicielka Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmiku Wojewódzkiego
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych „Nasza Szansa”, członek Zarządu LFOON-SW, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Dr hab. prof. APS Mariola Wolan-Nowakowska - przedstawicielka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Kieruje Pracownią Rehabilitacji Zawodowej Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS; członek zarządu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego. Specjalizuje się w zakresie pedagogiki pracy oraz rehabilitacji zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki psychopedagogicznych aspektów rozwoju zawodowego oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Dr Tomasz Zalasiński - przedstawiciel kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Counsel w DZP, doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego i procesu stanowienia prawa, wykładowca na Podyplomowym Studium Legislacji UWR. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji Batorego i Stowarzyszenia im. Zbigniewa Hołdy.

 

 

Finansowanie projektu: Unia Europejska - Europejski Fundusz Socjalny - logo
Informacje o projekcie Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa - kadr z filmu
Logo Easy to read
  • Logo: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
  • Logo: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  • Logo: Lubelskie Forum Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
  • Logo: Akademia Pedagogiki Specjalnej
  • Logo: Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka
  • Projekt: Nowe perspektywy dialogu: model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych
  • Projekt: Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego
  • Projekt: Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - okładka Dziennika Ustaw

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych opublikowana w Dzienniku Ustaw - plik PDF 945 KB

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - okładka publikacji

Broszura RPO na temat Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - plik PDF 977 KB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - tekst łatwy do czytania - okładka publikacji

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w tekście łatwym do czytania - plik PDF 4,6 MB

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w PJM - kadr z filmu

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - w Polskim Języku Migowym
 

© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).