Warsztat poświęcony opracowaniu listy kryteriów dla rekomendacji zorganizowało w dniach 3-5 marca 2014 r. w Rydze Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów z Łotwy, Litwy, Polski i Wielkiej Brytanii. PFON reprezentowali: Katarzyna Roszewska i Paweł Wdówik.

3 marca 2014

 

Spotkanie w biurze SUSTENTO

Przewodnicząca zarządu SUSTENTO, członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Gunta Anca przedstawiła program wizyty i krótką prezentację swojej organizacji, a koordynatorka projektu Lina Gulbinė omówiła postępy w jego realizacji.

Partnerzy z Wielkiej Brytanii we wspólnej prezentacji omówili ustawę o równości (The Equality Act 2010), wynikające z niej definicje niepełnosprawności i dyskryminacji oraz konsekwencje, jakie niosą one dla szkolnictwa wyższego i praktyk w zakresie racjonalnych dostosowań. Przedstawili rolę Agencji Zapewnienia Jakości, zaprezentowali też piktogramy stosowane do oznaczania udogodnień dla osób niepełnosprawnych w brytyjskich placówkach kształcenia zawodowego i wyższego.

 

Wizyta w Publicznym Gimnazjum w Talsi – szkole integracyjnej i w specjalnej szkole podstawowej z internatem Upesgrivas w Talsi

Większość dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami na Łotwie uczęszcza do szkół specjalnych. Do rzadkości należą klasy ogólne, do których trafiają dzieci niepełnosprawne. Proces nauczania jest zbliżony do polskiego. Dzieci otrzymujące wsparcie legitymują się stosownym orzeczeniem.

Wizyta w szkole Upesgrivas w Talsi

 

4 marca 2014

 

Wizyta studyjna w szkole podstawowej Vaivaru w Jurmali

Szkoła z klasami, do których uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami

Wizyta w szkole Vaivaru w Jurmali

 

Wizyta studyjna w Szkole Państwowej Agencji ds. Integracji Społecznej

Szkoła prowadzi kształcenie zawodowe i policealne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Działa w systemie dziennym i zaocznym, oferując do wyboru wiele specjalności. Warunki warsztatowe do nauki zawodów są na bardzo dobrym poziomie.

Wizyta w Szkole Państwowej Agencji ds. Integracji SpołecznejWizyta w Szkole Państwowej Agencji ds. Integracji Społecznejj

 

Spotkanie w biurze SUSTENTO

Lina Gulbinė przedstawiła prezentację dotyczącą opracowania listy kryteriów dla rekomendacji. W wyniku dyskusji ustalono, że partnerzy przygotują – dowolnie wybranymi metodami – ankiety obejmujące trzy grupy docelowe: osoby z niepełnosprawnościami, nauczycieli i rodziców, a dotyczące doświadczeń respondentów związanych z edukacją dla osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na mały budżet projektu badania powinny być przeprowadzone z wykorzystaniem wsparcia wolontariuszy i doświadczeń organizacji partnerskich.

 

5 marca 2014

Uczestnicy mogli złożyć nieformalne wizyty w lokalnych placówkach kulturalnych i edukacyjnych w Rydze.

 

Informacje o projekcie - kadr z filmu
Logo Easy to read
  • Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Wilno, Litwa) - lider projektu
  • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Warszawa, Polska)
  • Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO (Ryga, Łotwa)
  • Konsorcjum Promotrieste (Triest, Włochy)
  • Uniwersytet Szawelski (Szawle, Litwa)
  • EnvironmentPlus International CIC (Folkestone, Wielka Brytania)
  • The BumbleBee Alliance CIC (Dover, Wielka Brytania)
Strona projektu powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).