Pierwszy warsztat, zorganizowany w dniach 5–7 grudnia 2013 r. w hrabstwie Kent (Wielka Brytania), stanowił wprowadzenie w problematykę włączającej edukacji zawodowej i wyższej dla osób niepełnosprawnych (przykłady i doświadczenia prawne i praktyczne) w każdym kraju. Gospodarzem spotkania była organizacja partnerska EnvinronmentPlus International CIC.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów z Łotwy, Litwy, Polski i Wielkiej Brytanii. PFON reprezentowała Katarzyna Roszewska.

 

5 grudnia 2013

 

Spotkanie w Kompleksie Edukacyjnym Wyvern w Ashford

Dr Patrick Tierney z EnvironmentPlus Iternational CIC w wystąpieniu wprowadzającym omówił m.in działalność obu partnerów z Wielkiej Brytanii i szczegółowy program wizyty. Zgodnie z założeniami projektu, partnerzy przedstawili krótkie prezentacje przykładów i doświadczeń związanych z edukacją włączającą na poziomie kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego w swoich krajach.

Spotkanie w Wyvern Education Complex w Ashford - fot.1Spotkanie w Wyvern Education Complex w Ashford - fot.2

Partnerzy z Wielkiej Brytanii we wspólnej prezentacji omówili ustawę o równości (The Equality Act 2010), wynikające z niej definicje niepełnosprawności i dyskryminacji oraz konsekwencje, jakie niosą one dla szkolnictwa wyższego i praktyk w zakresie racjonalnych dostosowań. Przedstawili rolę Agencji Zapewnienia Jakości oraz zaprezentowali piktogramy stosowane do oznaczania udogodnień dla osób niepełnosprawnych w brytyjskich placówkach kształcenia zawodowego i wyższego.

 

Wizyta w Rare Breeds Centre i Centrum Edukacyjnym dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych

W dyskusji wprowadzającej, od której rozpoczęło się zwiedzanie Centrum, wzięli udział kierownik gospodarstwa i przedstawiciele pracowników. Stuhektarowa farma Rare Breed Centre jest miejscem edukacji, przygotowania zawodowego i pracy starszej młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (np. z zespołem Downa), z autyzmem, z zespołem Aspergera. Szkolenie zawodowe obejmuje hodowlę zwierząt, ogrodnictwo i rolnictwo.

Wizyta w South of England Rare Breeds Centre - fot.1Wizyta w South of England Rare Breeds Centre - fot.2

Uczestnicy zjedli obiad w restauracji zarządzanej i obsługiwanej przez młode, niepełnosprawne osoby, które przygotowują catering i odbywają związane z nim kursy zawodowe w całkowicie komercyjnej restauracji. Po zwiedzaniu Centrum była okazja do pytań i odpowiedzi.

Wizyta w South of England Rare Breeds Centre - fot.3Wizyta w South of England Rare Breeds Centre - fot.4

 

6 grudnia 2013

 

Wizyta w Kompleksie Edukacyjnym Wyvern w Ashford – cd

Po podsumowaniu pierwszego dnia i dyskusji, uczestnicy zwiedzili Kompleks Edukacyjny Wyvern, gdzie mogli spotkać się z nauczycielami i uczniami z różnymi edukacyjnymi i specjalnymi potrzebami. Wzięli udział w zajęciach lekcyjnych i zjedli obiad przygotowany przez uczniów Wyvern.

W Anglii kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami odbywa się zarówno w ramach edukacji powszechnej, jak i specjalnej. Funkcjonują szkoły specjalne, do których uczęszczają przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi i sensorycznymi uczęszczają raczej do szkół powszechnych. Istnieje rozbudowany system wsparcia, które dzieci otrzymują na podstawie diagnozy funkcjonalnej. Podobnie jak w Polsce, dzieci mają zapewniony transport do i ze szkoły.

Kompleks Wyvern ma doskonałą reputację, wyjątkowe obiekty oraz wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Wiele młodych, niepełnosprawnych osób dzięki pobytowi w tej placówce zyskało możliwość normalnego życia na wysokim poziomie i szanse zatrudnienia. W szkole dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, ze złożonymi, głębokimi problemami z nauką, otrzymują nie tylko edukację dostosowaną do potrzeb, lecz także kompleksowe przygotowanie do samodzielnego życia. Szkoła prowadzi edukację na poziomie podstawowym, gimnazjalnym oraz przygotowuje młodzież do nauki zawodu. Współpracuje intensywnie z rodzicami, jest wzorcową szkołą w regionie.

W drugiej połowie dnia koordynatorka projektu Lina Gulbinė przedstawiła kolejne wymagania związane z projektem, obowiązki partnerów i kalendarz przyszłych spotkań. Każda organizacja partnerska miała okazję zadeklarować swój wkład w realizację celów, które będą szerzej omawiane na kolejnym spotkaniu w Rydze (3–5 marca 2014 r.). Ustalono, że tematem następnych warsztatów będzie "Opracowanie listy kryteriów dla rekomendacji".

 

7 grudnia 2013

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przeprowadzenia nieformalnych wizyt w lokalnych instytucjach kulturalnych i edukacyjnych w rejonie East Kent.

 

Informacje o projekcie - kadr z filmu
Logo Easy to read
  • Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Wilno, Litwa) - lider projektu
  • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Warszawa, Polska)
  • Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO (Ryga, Łotwa)
  • Konsorcjum Promotrieste (Triest, Włochy)
  • Uniwersytet Szawelski (Szawle, Litwa)
  • EnvironmentPlus International CIC (Folkestone, Wielka Brytania)
  • The BumbleBee Alliance CIC (Dover, Wielka Brytania)
Strona projektu powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).