Pierwsze spotkanie partnerów z Łotwy, Litwy, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii, służące poznaniu najlepszych praktyk w każdym kraju, zorganizował w Wilnie w dniach 30 września – 2 października 2013 r. lider projektu – Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (LNF).

PFON reprezentowały na spotkaniu: Katarzyna Roszewska i Anna Jaglińska. Kilka dni przed spotkaniem LNF otrzymało informację, że partner z Grecji (TEE-EPAL of Special Education of Serres), w związku z reorganizacją, wycofuje się z udziału w projekcie.

 

30 września 2013

 

Spotkanie w Litewskim Ministerstwie Edukacji i Nauki

Każdy z partnerów przedstawił krótką prezentację swojej organizacji, Lina Gulbinė z LNF zaprezentowała cele projektu i planowane działania, a Teresa Aidukienė z Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy – litewski system szkolnictwa zawodowego.

 

Spotkanie w Litewskim Ministerstwie Edukacji i Nauki - fot.1Spotkanie w Litewskim Ministerstwie Edukacji i Nauki - fot.2

 

Uzgodniono harmonogram kolejnych spotkań (terminy następnych zostaną uzgodnione później):

 • 5 - 7 grudnia 2013 – Dover, Wielka Brytania
 • 13 - 15 lutego 2014 – Ryga, Łotwa
 • 12 - 14 maja 2014 – Triest, Włochy
 • 15 - 17 września 2014 – Triest, Włochy
 • II połowa listopada 2014 – Warszawa, Polska

 

Wizyta w zakładzie pracy „Liregus

„Liregus” – największy i najstarszy producent elektrycznych akcesoriów instalacyjnych w krajach bałtyckich – to jedno z największych przedsiębiorstw społecznych na Litwie. Pracują w nim osoby z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i intelektualną.

Szef firmy, niewidomy Leonas Kirkilovskis, opowiedział, w jaki sposób przedsiębiorstwo powstało, jak jest zorganizowana praca i proces edukacji zawodowej. „Liregus” działa na zasadach podobnych do zakładów pracy chronionej. Na Litwie funkcjonuje system dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością.

 

Wizyta w zakładzie Liregus - fot.1Wizyta w zakładzie Liregus - fot.2[liregus3]

 

Spotkanie w siedzibie Litewskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

Uczestnicy spotkania przedstawili krótkie prezentacje przykładów dobrych praktyk z każdego kraju (szkoły zawodowe, szkoły wyższe z edukacją włączającą dla wszystkich, pozytywne ustawodawstwo itp.).

Kontynuowano dyskusję dotyczącą realizacji projektu. Uzgodniono, że wszystkie przygotowane prezentacje będą umieszczane na dysku Google – do wspólnego użytku.

 

1 października 2013

 

Wizyta w Centrum Szkolenia Zawodowego w Kownie

Centrum Szkolenia Zawodowego w zakresie Usług Społecznych i Zakładania Biznesuw Kownie jest jednym z najlepiej dostosowanych centrów, gdzie w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Rehabilitacji studiują osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zapoznali się z działaniami, programami edukacyjnymi i organizacją procesu edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnością.

 

Wizyta w Centrum Szkolenia Zawodowego w Kownie - fot.1Wizyta w Centrum Szkolenia Zawodowego w Kownie - fot.2[cszk3][cszk4]

 

Wizyta na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie

Uniwersytet promuje studia dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiciele Biura Spraw Społecznych, w tym koordynatorka ds. niepełnosprawności i niepełnosprawni studenci zaprezentowali „politykę niepełnosprawności” tej uczelni, organizację procesu nauki i osiągnięcia Uniwersytetu w zakresie dostępności (zarówno fizycznej, jak i procesu nauki). Uniwersytet w Kownie stara się wyznaczać standardy dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami na Litwie.

Na zakończenie dnia uczestnicy zwiedzali zamek w Trokach i degustowali kibinai - narodowe danie krymskich Karaimów. Grupa ta - do dziś mówiąca we własnym języku - mieszka w rejonie Trok od 1392 r., kiedy wielki książę Witold przeniósł oddział krymskich Karaimów na Litwę.

 

Wizyta na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w KownieZwiedzanie Zamku w Trokach

 

2 października 2013

Indywidualne spotkania z partnerami (według potrzeb) w siedzibie Litewskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Wymiana doświadczeń, zbieranie danych.

 

Informacje o projekcie - kadr z filmu
Logo Easy to read
 • Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Wilno, Litwa) - lider projektu
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Warszawa, Polska)
 • Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO (Ryga, Łotwa)
 • Konsorcjum Promotrieste (Triest, Włochy)
 • Uniwersytet Szawelski (Szawle, Litwa)
 • EnvironmentPlus International CIC (Folkestone, Wielka Brytania)
 • The BumbleBee Alliance CIC (Dover, Wielka Brytania)
Strona projektu powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).