Fot. wizyta na Górze Krzyży

Ostatnie spotkanie, poświęcone omówieniu rezultatów projektu i rekomendacji, odbyło się 25 i 26 maja 2015 r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich partnerów: z Litwy, Łotwy, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii. Z ramienia PFON udział wzięli: Katarzyna Roszewska i Paweł Wdówik.

 

Podczas wizyty jej uczestnicy odwiedzili ośrodek hipoterapii w Kurtowianach oraz centrum szkoleniowe z zakresu technologii i biznesu w Radziwiliszkach, specjalizujące się w edukacji osób z umiarkowaną niepełnosprawnością. W ten sposób pogłębili swoją wiedzę na temat systemu szkolnictwa zawodowego i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na Litwie. Jednym z punktów programu była wycieczka na Górę Krzyży.

Fot. wizyta na Górze Krzyży

Ponieważ wizyta w Szawlach była ostatnim spotkaniem w ramach projektu, ważnym punktem było omówienie wyników projektu i raportu końcowego. Przeprowadzone zostało badanie metodą delficką na temat: jak typ osobowości może wpływać na osoby z niepełnosprawnościami, żeby uznały edukację za przesłankę skutecznego uczestnictwa w rynku pracy? Gospodarze z Uniwersytetu Szawelskiego zebrali i zaprezentowali wyniki tego badania.

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas wizyt oraz wyników badania została opracowana i zatwierdzona ostateczna wersja „Rekomendacji dla włączającej edukacji wyższej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami”. Przedstawiciele Lidera projektu przedstawili wymagania dotyczące raportu końcowego i dokonano podziału odpowiedzialności za jego poszczególne części.

Na zakończenie wizyty partnerzy mieli możliwość omówienia dalszych perspektyw współpracy. Rozmawiano o idei rozwinięcia sieci nowych kontaktów i możliwościach profesjonalnej integracji w przyszłości.

Dokument „Rekomendacje dla włączającej edukacji wyższej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami” w języku polskim jest do pobrania tutaj.

 

Informacje o projekcie - kadr z filmu
Logo Easy to read
  • Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Wilno, Litwa) - lider projektu
  • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Warszawa, Polska)
  • Łotewskie Zrzeszenie Organizacji Osób Niepełnosprawnych SUSTENTO (Ryga, Łotwa)
  • Konsorcjum Promotrieste (Triest, Włochy)
  • Uniwersytet Szawelski (Szawle, Litwa)
  • EnvironmentPlus International CIC (Folkestone, Wielka Brytania)
  • The BumbleBee Alliance CIC (Dover, Wielka Brytania)
Strona projektu powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Mapa serwisu
Poprawny HTML5Poprawny CSS3
© Treść 2009-2020 Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).